Gayd Sanayi ve Ticaret Supap Gayd Baga

Baga Teknik Bilgiler

Bagaların görevi supaplarla birlikte motorda sızdırmazlığı sağlamaktır. Emme supapları için yakıtın yanma odasına girmesini, egzost supapları için de yanan gazların çıkışını kontrol etmektir.

Gayd gibi kapağa sabitlenir. Doğrudan yataklanmış yani baga takılmayan kapaklar da mevcuttur. Supabın gayd ve baga ekseni birbirine uyumlu olmalıdır. Eksen kaçık olduğunda veya supap açısına tam merkezleme olmadığında sızdırmazlık sağlanamaz ve motor güçten düşer. Egzost supaplarının açılarında yanma başlar. Aynı şekilde baganın açısında dairesellik uygun olmalıdır. Uygun sıkılıkta kapağa monte edilmelidir. Bunlar, supabın çalışma performasını direk etkilemektedir.

Bu yüzden baganın montaj sonu taşlanması esnasında bu uygunsuzlukların oluşmamasına dikkat edilmelidir.

Zamanla aşınan bagalar tamir bagaları ile değiştirilebilir.Fakat baga monte etme çok tercih edilmediğinden kapakçılar tarafından genellikle supabın tamir (kalın) olanı tercih edilmektedir.

Baganın en önemli görevi yüksek sıcaklıktaki motorda aşınma direnci göstermektir. Yüksek alaşımlı ve sertlikte yapılan bagalar bu yüzden çelik veya beyaz dökme demirden imal edilirler.

?